CLIENTS
Actualment la nostra empresa està expandint el seu mercat acostant-se a les empreses promotores, constructores, enginyeries,... que necessitin electrificar qualsevol dels seus projectes, oferint assessorament i un pressupost a mida amb preus molt competitius, sense cap compromís, amb la realització dels treballs contractats en els terminis establerts i claus en mà, aplicant en tot moment la normativa de seguretat i medi ambient vigent.

Obres realitzades

Oferim una alternativa més econòmica als seus projectes d’electrificació de les seves finques, a partir de l’estudi realitzat per la seva companyia elèctrica, oferint assessorament i suport tècnic d’enginyeria. Realitzem pressupostos a mida amb preus molt competitius sense cap compromís.

Obres realitzades

El nostre treball està avalat pels nostres clientes que han confiat en la nostra experiència des de 1997.

Obres realitzades