EMPRESA
INELGIR S.C.C.L. va néixer a l’any 1997 motivada per la il•lusió empresarial de sis treballadors especialitzats en el sector elèctric amb una experiència consolidada de més de 40 anys en el sector.

L’activitat principal de l’empresa són les instal•lacions i manteniments de línies de baixa i mitja tensió tant aèries com subterrànies i el muntatge i manteniment de centres de medició i transformació, entre altres.

INELGIR compta amb un equip humà integrat per tècnics, oficials i operaris qualificats i formats per dur a terme l’activitat diària amb professionalitat, seriositat i responsabilitat.

L’objectiu principal de la empresa és continuar la nostra expansió presentant els millors serveis amb la realització de les nostres feines aplicant sempre la normativa de seguretat i medi ambient vigent.

El nostre treball continuat està avalat pels nostres clients, majoritàriament Companyies Elèctriques de Catalunya, que han confiat sempre en la nostra experiència durant tot aquest temps.
Dacord amb la Llei 32/2006 Inelgir compta amb el certificat d’inscripció al REA.

A la vegada està inscrita en el registre REIE com empresa instal•ladora d’electricitat de baixa i alta tensió i instal•lacions de gasos combustibles, segons Reial Decret 223/2008 que contempla la ITC-LAT 03.

Actualment comptem amb el certificat corresponent per treballar per organismes oficials ( Qualificació d’empresa grup I subgrups 5,6 i 9 categoria E ).

Us adjuntem certificats així com el contracte de control de la nostra activitat com empresa instal•ladora amb ECA.


VEURE MÉS