INFRAESTRUCTURA
Inelgir compta amb unes instal•lacions adequades a la seva activitat empresarial ubicades a Riudellots de la Selva (Girona).
En les quals es troben les oficines tècniques de l’empresa.

MÉS IMATGES

El nostre equip humà està integrat per tècnics, oficials i operaris, tots ells qualificats i formats, tant en els treballs com en matèria de prevenció de riscos laborals i es troben en contínua formació i reciclatge amb els cursos avalats i certificats per l’Associació Electrotècnia espanyola.
Aquests formen brigades especialitzades en instal•lacions i manteniments de línies de baixa i mitja tensió tant subterrànies com aèries i en el muntatge del centre de transformació i medició. La nostra infraestructura i la col•laboració d’empreses privades componen la nostra professionalitat, qualitat i eficàcia..